fbpx Barbara Dąbrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2002 roku

Barbara Dąbrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Działania konkurencyjne w sektorze telekomunikacyjnym w warunkach globalizacji. Wyzwanie dla polskich operatorów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Recenzenci: dr hab. Andrzej Stępniak, prof. UG, prof. dr hab. Adam Budnikowski

Dyplom nr 2194A.


Gdańsk, 13 grudnia 2002 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: