fbpx Przemysław Borkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przemysław Borkowski

Przemysław Borkowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2003 roku

Przemysław Borkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Burnewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr hab. Dariusz Filar, prof. UG

Dyplom nr 2299.


Gdańsk, 06 listopada 2003 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: