fbpx Tomasz Głowacki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Głowacki

Tomasz Głowacki

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 kwietnia 2003 roku

Tomasz Głowacki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola i strategie maklera frachtującego na  rynku wolnokonkurencyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Żurek

Recenzenci: dr hab. Jerzy Kujawa, prof. UG, prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz

Dyplom nr 2240.


Gdańsk, 16 maja 2003 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: