fbpx Robert Przemysław Marek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Robert Przemysław Marek

Robert Przemysław Marek

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2003 roku

Robert Przemysław Marek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ ryzyka projektu inwestycyjnego na  warunki kredytowe na  przykładzie przedsiębiorstwa żeglugi morskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Żurek

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki, dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło, prof. AM w Gdyni

Dyplom nr 2308.


Gdańsk, 06 listopada 2003 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: