fbpx Dariusz Olszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dariusz Olszewski

Dariusz Olszewski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2003 roku

Dariusz Olszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Interwencjonizm państwa w sferze produkcji rolnej w okresie przystosowania się gospodarki polskiej do  warunków Unii Europejskiej na  przykładzie interwencji państwa na  rynku produkcji drobiarskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Makać

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Wojciechowski, dr hab. Andrzej Stępniak, prof. UG

Dyplom nr 2335.


Gdańsk, 18 grudnia 2003 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: