fbpx Andrzej Jezierski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Jezierski

Andrzej Jezierski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2004 roku

Andrzej Jezierski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola logistyki w kształtowaniu i funkcjonowaniu rolno-spożywczego rynku hurtowego w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kordel, dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. AE w Katowicach

Dyplom nr 2401.


Gdańsk, 01 lipca 2004 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: