fbpx Maciej Matczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Matczak

Maciej Matczak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 marca 2004 roku

Maciej Matczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Benchmarking jako metoda kształtowania polskiego transportu w europejskim procesie integracyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Burnewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski, prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

Dyplom nr 2368.


Gdańsk, 22 marca 2004 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: