fbpx Dariusz Grzegorz Tłoczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dariusz Grzegorz Tłoczyński

Dariusz Grzegorz Tłoczyński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Dariusz Grzegorz Tłoczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie marketingowe w polskich portach lotniczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Ruciński

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Neider, dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. SGH

Dyplom nr 2436.


Gdańsk, 20 października 2004 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: