fbpx Aleksandra Wrona | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Wrona

Aleksandra Wrona

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2004 roku

Aleksandra Wrona

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola gospodarki elektronicznej w usprawnianiu obrotu portowo-morskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ludwik Kondratowicz

Recenzenci: dr hab. Marian Niedźwiedziński, prof. UŁ, prof. dr hab. Konrad Misztal

Dyplom nr 2398.


Gdańsk, 01 lipca 2004 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: