fbpx Honorata Balicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Honorata Balicka

Honorata Balicka

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2005 roku

Honorata Balicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ bankowości internetowej na  wzrost konkurencyjności banku na  rynku usług finansowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Pietrzak

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, dr hab. Jan Krzysztof Solarz, prof. WSUiB

Dyplom nr 2492.


Gdańsk, 17 marca 2005 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: