fbpx Anna Łucja Budek-Korczagin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Łucja Budek-Korczagin

Anna Łucja Budek-Korczagin

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 maja 2005 roku

Anna Łucja Budek-Korczagin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie ryzykiem walutowym w polskich przedsiebiorstwach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Pietrzak

Recenzenci: prof. dr hab. Witold Małecki, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Dyplom nr 2529.


Gdańsk, 31 maja 2005 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: