fbpx Olga Dębicka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Olga Dębicka

Olga Dębicka

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2005 roku

Olga Dębicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategie marketingowe jako czynnik wzrostu konkurencyjności portów morskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Szwankowski

Recenzenci: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG, dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło, prof. AM w Gdyni

Dyplom nr 2579.


Gdańsk, 14 października 2005 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: