fbpx Magdalena Klopott | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Klopott

Magdalena Klopott

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2005 roku

Magdalena Klopott

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie ryzykiem w kompleksowych usługach transoprtowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Kubicki, prof. AM w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz, dr hab. Zenon Kamiński, prof. UG

Dyplom nr 2491.


Gdańsk, 17 marca 2005 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: