fbpx Adam Krzysztof Przybyłowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Krzysztof Przybyłowski

Adam Krzysztof Przybyłowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2005 roku

Adam Krzysztof Przybyłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ polityki transportowej i regionalnej Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury transportowej w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Burnewicz, prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz

Dyplom nr 2576.


Gdańsk, 14 października 2005 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: