fbpx Aldona Uziębło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aldona Uziębło

Aldona Uziębło

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2005 roku

Aldona Uziębło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rynek usług audytorskich w procesie kształtowania zachowań podmiotów gospodarczych w skali mikro- i mezoekonomicznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki, prof. dr hab. Stefan Forlicz

Dyplom nr 2578.


Gdańsk, 14 października 2005 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: