fbpx Piotr Witold Zientara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Witold Zientara

Piotr Witold Zientara

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

Piotr Witold Zientara

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Restrukturyzacja górnictwa węglowego a reforma gospodarcza na  przykładzie Wielkiej Brytanii i Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Piotr Dominiak, prof. PG, dr hab. Dariusz Filar, prof. UG

Dyplom nr 2519.


Gdańsk, 09 maja 2005 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: