fbpx Tomasz Brodzicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Brodzicki

Tomasz Brodzicki

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2006 roku

Tomasz Brodzicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Efekty akumulacyjne procesu regionalnej integracji gospodarczej na  przykładzie Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG

Dyplom nr 2689.


Gdańsk, 20 lipca 2006 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: