fbpx Tomasz Władysław Nowosielski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Władysław Nowosielski

Tomasz Władysław Nowosielski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 czerwca 2006 roku

Tomasz Władysław Nowosielski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Systemy informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwach transportu morskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Szwankowski

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Salmonowicz, prof. dr hab. Jerzy Kujawa

Dyplom nr 2672.


Gdańsk, 14 czerwca 2006 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: