fbpx Lam Tran Si | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lam Tran Si

Lam Tran Si

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2003 roku

Lam Tran Si

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja wietnamskiego multimodalnego lądowo-morskiego łańcucha transportowego w procesie integracji z krajami ASEAN”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Kubicki (Akademia Morska w Gdyni)

Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (Szkoła Główna Handlowa), prof. dr hab. Stanisław Szwankowski

Gdańsk, 20 listopada 2003 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: