fbpx Wojciech Bizon | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wojciech Bizon

Wojciech Bizon

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2006 roku

Wojciech Bizon

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie gospodarki opartej na  wiedzy w świetle teorii wzrostu endogenicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marian Turek, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Eufemia Teichmann, prof. dr hab. Zygmunt Krasucki

Dyplom nr 2724.


Gdańsk, 10 listopada 2006 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: