fbpx Maciej Leonard Meyer | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Leonard Meyer

Maciej Leonard Meyer

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2006 roku

Maciej Leonard Meyer

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stanowisko psychologicznego nurtu ekonomii wobec tradycyjnego rozumienia racjonalności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dariusz Filar, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG, prof. dr hab. Tadeusz Tyszka

Dyplom nr 2745.


Gdańsk, 23 stycznia 2007 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: