fbpx Grzegorz Janusz Dzwonnik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Janusz Dzwonnik

Grzegorz Janusz Dzwonnik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 stycznia 2007 roku

Grzegorz Janusz Dzwonnik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ technologii informacyjnych na  potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Żurek, prof. dr hab. Marek Stankiewicz

Dyplom nr 2764.


Gdańsk, 21 marca 2007 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: