fbpx Patrycja Monika Narękiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Patrycja Monika Narękiewicz

Patrycja Monika Narękiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 marca 2007 roku

Patrycja Monika Narękiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie koncepcji klastra jako czynnika wspomagającego konkurencyjność portu morskiego (Na przykładzie Szczecina i Świnoujścia).”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof UG

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Szwankowski, dr hab. Henryk Salmonowicz, prof. AMor. w Szczecinie

Dyplom nr 2785.


Gdańsk, 05 kwietnia 2007 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: