fbpx Katarzyna Kubiszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Kubiszewska

Katarzyna Kubiszewska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Katarzyna Kubiszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bezpieczeństwo na  rynku usług bankowych między regulacją a rynkiem.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Recenzenci: prof. dr hab. Leokadia Oręziak, prof. dr hab. Edmund Pietrzak

Dyplom nr 2795.


Gdańsk, 15 maja 2007 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: