fbpx Filip Patryk Borkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filip Patryk Borkowski

Filip Patryk Borkowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2007 roku

Filip Patryk Borkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Budowa społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Stępniak

Recenzenci: dr hab. Marzenna Weresa, prof SGH, dr hab. Marian Turek, prof. UG

Dyplom nr 2831.


Gdańsk, 09 lipca 2007 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: