fbpx Ernest Remigiusz Czermański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ernest Remigiusz Czermański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ernest Remigiusz Czermański

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2007 roku

Ernest Remigiusz Czermański

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój transportu intermodalnego w Europie w aspekcie globalizacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Konrad Misztal

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Neider, prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk

Dyplom nr 2852.


Gdańsk, 18 października 2007 r.