fbpx Marcin Maciej Skurczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Maciej Skurczyński

Marcin Maciej Skurczyński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 2007 roku

Marcin Maciej Skurczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola zarządzania informacja rynkową w procesie kształtowania relacji z klientem”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bohdan Jeliński

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski, prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak

Dyplom nr 2890.


Gdańsk, 28 grudnia 2007 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: