fbpx Małgorzata Mariola Łosiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Mariola Łosiewicz

Małgorzata Mariola Łosiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 2007 roku

Małgorzata Mariola Łosiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wiedza i kapitał ludzki regionu a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu na  przykładzie województwa pomorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dorota Simpson

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Schroeder, prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński

Dyplom nr 2893.


Gdańsk, 28 marca 2008 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: