fbpx Daniel Eugeniusz Kaszubowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Daniel Eugeniusz Kaszubowski

Daniel Eugeniusz Kaszubowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 2007 roku

Daniel Eugeniusz Kaszubowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola infrastruktury transportu w rozwoju regionalnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci: prof. US, dr hab. Elżbieta Załoga, prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Dyplom nr 2891.


Gdańsk, 28 marca 2008 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: