fbpx Daniel Eugeniusz Kaszubowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Daniel Eugeniusz Kaszubowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Daniel Eugeniusz Kaszubowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 2007 roku

Daniel Eugeniusz Kaszubowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola infrastruktury transportu w rozwoju regionalnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci: prof. US, dr hab. Elżbieta Załoga, prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Dyplom nr 2891.


Gdańsk, 28 marca 2008 r.