fbpx Sabina Młodzianowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sabina Młodzianowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sabina Młodzianowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2008 roku

Sabina Młodzianowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Południowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Oziewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Makać, prof. UMK, dr hab. Wlodzimierz Karaszewski

Dyplom nr 2929.


Gdańsk, 01 marca 2008 r.