fbpx Justyna Agata Bogucka-Kwella | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Agata Bogucka-Kwella

Justyna Agata Bogucka-Kwella

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

Justyna Agata Bogucka-Kwella

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Marketing wartości jako narzędzie kształtowania polskiego rynku fotograficznych aparatów cyfrowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Rucińska

Recenzenci: prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. UG., dr hab. Dorota Simpson

Dyplom nr 2945.


Gdańsk, 06 maja 2008 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: