fbpx Sławomir Marian Grabowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Marian Grabowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Marian Grabowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2008 roku

Sławomir Marian Grabowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transport kombinowany w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju na  przykładzie przewozów transalpejskich.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Miecznikowski

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Neider, prof. US, dr hab. Jerzy Wronka

Dyplom nr 3000.


Gdańsk, 07 lipca 2008 r.