fbpx Michał Pronobis | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Pronobis | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Pronobis

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2008 roku

Michał Pronobis

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Makroekonomiczne i strukturalne uwarunkowania optymalnego uczestnictwa Polski w strefie euro.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Noga, prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Dyplom nr 2998.


Gdańsk, 07 lipca 2008 r.