fbpx Aleksandra Janina Ruchniewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Janina Ruchniewicz

Aleksandra Janina Ruchniewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2008 roku

Aleksandra Janina Ruchniewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania rozwoju międzynarodowego rynku kwitów depozytowych.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Bilski, prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski

Dyplom nr 3002.


Gdańsk, 07 lipca 2008 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: