fbpx Agnieszka Stanowska-Hirsch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Stanowska-Hirsch

Agnieszka Stanowska-Hirsch

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2008 roku

Agnieszka Stanowska-Hirsch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiego eksportu do  Federacji Rosyjskiej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bohdan Jeliński

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski, prof. UG, dr hab. Marian Turek

Dyplom nr 3001.


Gdańsk, 07 lipca 2008 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: