fbpx Małgorzata Katarzyna Szymańska-Brałkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Katarzyna Szymańska-Brałkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Katarzyna Szymańska-Brałkowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2008 roku

Małgorzata Katarzyna Szymańska-Brałkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział Niemiec w procesach gospodarczej integracji europejskiej oraz ich miejsce w zintegrowanej Europie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Makać

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Stępniak, prof. dr hab. Józef Misala

Dyplom nr 3025.


Gdańsk, 10 października 2008 r.