fbpx Ewa Maria Wyszkowska-Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Maria Wyszkowska-Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Maria Wyszkowska-Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2008 roku

Ewa Maria Wyszkowska-Wróbel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rynek turystyki rowerowej w województwie pomorskim - stan obecny, determinanty i kierunki rozwoju”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Joanna Miotke-Dzięgiel

Recenzenci: prof. dr hab. Marianna Daszkowska, prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Dyplom nr 3026.


Gdańsk, 10 października 2008 r.