fbpx Leszek Zbigniew Reszka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Leszek Zbigniew Reszka

Leszek Zbigniew Reszka

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 stycznia 2009 roku

Leszek Zbigniew Reszka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prognozowanie popytu pierwotnego w systemie wsparcia logistycznego małego przedsiębiorstwa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Szwankowski, prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

Dyplom nr 3067.


Gdańsk, 19 lutego 2009 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: