fbpx Justyna Szymczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Szymczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Szymczak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 stycznia 2009 roku

Justyna Szymczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie funduszy hedgingowych w Polsce w latach 2005-2007”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zofia Sawiczewska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UJ, dr hab. Andrzej Szopa

Dyplom nr 3068.


Gdańsk, 24 lutego 2009 r.