fbpx Sylwia Machowska-Okrój | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwia Machowska-Okrój

Sylwia Machowska-Okrój

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 2009 roku

Sylwia Machowska-Okrój

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kulturowe aspekty gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dorota Simpson

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska, prof. dr hab. Jerzy Schroeder

Dyplom nr 3081.


Gdańsk, 06 marca 2009 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: