fbpx Katarzyna Anna Zajt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Anna Zajt

Katarzyna Anna Zajt

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2009 roku

Katarzyna Anna Zajt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania integracji polskiej sieci kolejowej w ramach TEN-T”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Miecznikowski

Recenzenci: prof. PŚk, dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Dyplom nr 3086.


Gdańsk, 01 marca 2009 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: