fbpx Urszula Katarzyna Mrzygłód | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Urszula Katarzyna Mrzygłód | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Urszula Katarzyna Mrzygłód

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2009 roku

Urszula Katarzyna Mrzygłód

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie zintegrowanego rynku kapitałowego Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Aleksander Dębski, prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Dyplom nr 3158.


Gdańsk, 02 listopada 2009 r.