fbpx Katarzyna Anna Bałandynowicz-Panfil | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Anna Bałandynowicz-Panfil

Katarzyna Anna Bałandynowicz-Panfil

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2009 roku

Katarzyna Anna Bałandynowicz-Panfil

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Proces starzenia sie społeczeństwa jako wyzwanie dla polityki personalnej przedsiębiorstw działających w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dorota Simpson

Recenzenci: prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz

Dyplom nr 3161.


Gdańsk, 02 listopada 2009 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: