fbpx Robert Szewczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Robert Szewczyk

Robert Szewczyk

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2009 roku

Robert Szewczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Korporacja transnarodowa jako obszar dialogu społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem Dyrektywy o europejskiej radzie zakładowej)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Recenzenci: prof. dr hab. Juliusz Gardawski, prof. dr hab. Janusz Żurek

Dyplom nr 3160.


Gdańsk, 02 listopada 2009 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: