fbpx Andrzej Ireneusz Poszewiecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Ireneusz Poszewiecki

Andrzej Ireneusz Poszewiecki

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2009 roku

Andrzej Ireneusz Poszewiecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Innowacje jako czynnik kształtowania konkurencyjności regionów ( na  przykładzie wybranych regionów Europy Bałtyckiej)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Recenzenci: prof. UwB, dr hab. Marek Proniewski, prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Dyplom nr 3159.


Gdańsk, 02 listopada 2009 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: