fbpx Anna Maria Blajer-Gołębiewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Blajer-Gołębiewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Maria Blajer-Gołębiewska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 maja 2010 roku

Anna Maria Blajer-Gołębiewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Asymetria informacji w systemach nadzoru korporacyjnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska

Recenzenci: prof. dr hab. Stefan Forlicz, prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Dyplom nr 3234.


Gdańsk, 20 maja 2010 r.