fbpx Robert Tomasz Jakrzewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Robert Tomasz Jakrzewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Robert Tomasz Jakrzewski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2010 roku

Robert Tomasz Jakrzewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza efektywności nośników rekrutacyjnych w procesie personalnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dorota Simpson

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Schroeder, prof. UG, dr hab. Krystyna Żołądkiewicz

Dyplom nr 3252.


Gdańsk, 23 czerwca 2010 r.