fbpx Dorota Ewa Książkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Ewa Książkiewicz

Dorota Ewa Książkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 września 2010 roku

Dorota Ewa Książkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie jakością jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw na  rynku usług kurierskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Simpson, prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz

Dyplom nr 3294.


Gdańsk, 23 września 2010 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: