fbpx Joanna Danuta Jedel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Danuta Jedel

Joanna Danuta Jedel

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2010 roku

Joanna Danuta Jedel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ masowych imprez sportowych w aspekcie EURO 2012 na  rozwój ekonomiczny województwa pomorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Kordel

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Rucińska, prof. AM w Gdyni, dr hab. Barbara Marciszewska

Dyplom nr 3302.


Gdańsk, 16 listopada 2010 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: