fbpx Janusz Tadeusz Andryjenko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Janusz Tadeusz Andryjenko

Janusz Tadeusz Andryjenko

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2010 roku

Janusz Tadeusz Andryjenko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koszty jakości jako element procesu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstwa żeglugi  morskiej)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Żurek

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kujawa, prof. PG, dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło

Dyplom nr 3323.


Gdańsk, 22 grudnia 2010 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: